Malmö ja Lund valittu ensimmäisiksi benchmarking-kohteiksi

KESTI-projektiryhmä kokoontui toisen kerran Porvoossa Posintra Oy:n tiloissa 10.12.2012. Kokouksessa käytiin läpi pääkaupunkiseudun, Porvoon ja Turun osahankkeiden kuulumiset sekä projektin toimintasuunnitelma. Lisäksi keskusteltiin viestinnästä, itsearvioinnista ja ohjausryhmään liittyvistä asioista.

Päällimmäisinä kuulumisina voimme kertoa, että projektissa on kartoitettu sopivia benchmarking-kohteita, tehty verkkosivuja, tiedotettu projektista, nimitetty ohjausryhmä ja kutsuttu se koolle. Ohjausryhmä on koottu projektia rahoittavien ja valvovien tahojen (Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan Liitto), Kynnys Ry:n ja projektiryhmän edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 29.1.2013 Helsingissä.

Edellisten lisäksi Turun osahankkeessa on rakennettu kestävän kehityksen ja esteettömyyden arviointimallia ja tehty siihen liittyen tutustumiskäynti Naantalin Soiniseen uudelle asuinalueelle.

Sopivien benchmarking-kohteiden kartoitus ja lähtötietojen keruu on johtanut siihen, että projektiryhmä on valinnut ensimmäiseksi benchmarking- ja kumppanianalyysimatkakohteekseen Malmön ja Lundin Ruotsissa. Malmö on palkittu ja tunnettu useista kestävän kaupunkikehittämisen projekteista, joita ovat mm. Augustenborg Eco-CityHyllie, Sustainable Rosengård ja Västra Hamnen. Lundissa kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti Brunnshög-projektiin, jonka tavoitteena laajentaa yliopistokampusta ekologisen asumisen, tieteen ja yrittäjyyden alueeksi. Matka toteutetaan 20.-21.3.2013 ja lisätietoa siitä ja sen järjestelyistä voi lukea näiltä sivuilta.

KESTI-hanke kiittää syksyn yhteistyöstä ja toivottaa rauhallista ja hyvää joulua!

Mainokset