Lähde KESTIn kanssa Hampuriin 22.–23.5.2013!

KESTI-hankkeen ensimmäinen matka suuntautui maaliskuussa 2013 Malmööseen ja Lundiin. Matka oli menestys ja verkotti niin suomalaisia kuin ruotsalaisiakin toimjoita keskenään. Nyt meillä on erityinen ilo kutsua teidät toiselle matkalle Hampuriin 22.–23.5.2013!

Hampuri on Saksan toiseksi suurin kaupunki ja siellä asuu noin 1,8 miljoonaa asukasta. Hampuria on kehitetty kokonaisvaltaisesti ja määrätietoisesti. Matkan aluksi saamme yleiskuvan kaupungin kehittämisestä ja kuulemme kahdesta eurooppalaisesta kärkihankkeesta: CLUE (Climate Neutral Urban Districts in Europe) ja TRANSFORM (TRANSFORMation agenda for low carbon cities). Tämän lisäksi tutustumme muun muassa IBA (Internationale Bauaustellung) -”asuntomessunäyttelyyn” ja HafenCityyn.  Kohteissa näemme ja kuulemme aluerakentamisen onnistumisista ja haasteista sekä verkotumme paikallisten toimijoiden kanssa.

Tarkempi matkaohjelma päivitetään näille sivuille ja lähetetään ilmoittautuneille. Työkielenä on englanti.

Matkalle kutsutaan mukaan kaupunkien, kuntien, yritysten ja kehittämisyhtiöiden edustajia sekä muita kestävästä aluerakentamisesta kiinnostuneita. Lue lisää ja ilmottaudu tästä linkistä!

Mainokset

Tunnelmia ensimmäiseltä benchmarking-matkalta Malmösta ja Lundista

KESTI-hankkeen ensimmäinen benchmarking-matka järjestettiin Malmööseen ja Lundiin 20.-21.3.2013. Matkalle osallistui 17 kestävästä aluerakentamisesta kiinnostunutta ja innokasta toimijaa pääkaupunkiseudulta, Porvoosta, Tampereelta ja Turusta. Räntäsateesta ja viimasta huolimatta matka onnistui erinomaisesti. Myös palaute on ollut erittäin positiivista.

Saimme kohteissa kattavan tietopaketin aluekehittämisen onnistumisista ja haasteista. Lisäksi tutustuimme jalkaisin kohteisiin ja tapasimme ja verkotuimme paikallisten asukkaiden, yritysten ja kaupunkisuunnittelijoiden kanssa. Benchmarking-prosessia tuki matkalle mukaan tehty muistiinpanovihko, josta löytyi lähtötietoja ja apukysymyksiä havainnoinnin tueksi.

Alla on ensimmäisiä maistiaisia matkalta. Laajempi matkaraportti julkaistaan näillä sivuilla kevään kuluessa.

IMG_3701Matka aluksi kuulimme yleisesittelyn Malmön kaupungin historiasta ja kehittämisestä. Kaupunkia rakennettiin voimakkaasti 1960- ja -70-luvuilla, mutta 1980-luvulla se oli lähes konkurssin partaalla. Kaupungista hävisi nopeasti yli 30 000 työpaikkaa mm. suuren telakan ajauduttua vaikeuksiin. Tilanteeseen vastattiin uudenlaisella kaupunkistrategialla ja 15 vuodessa Malmö muuttui teollisuuskaupungista tiedon ja oppimisen kaupungiksi.

Yleisesittelyn lisäksi kuulimme esityksen Hylliesta, joka on tällä hetkellä Malmön suurin aluekehittämisprojekti kaupungin eteläosassa. Tavoitteena on luoda alueesta uusi vetovoimainen kaupunkikeskus, jossa sekoittuvat erilaiset toiminnot (asuminen, työpaikat, vapaa-ajanpalvelut, kaupallisuus).

IMG_3719Lounaan jälkeen matkasimme sosiaalisista ongelmista tunnettuun Rosengårdiin. Rosengård rakennettiin suurimmaksi osaksi 1960-luvulla uudeksi moderniksi asuinalueeksi, joka on sittemmin kärsinyt korkeasta työttömyydestä, lukuisista mellakoista ja väkivallasta. Nykyään Rosengårdissa asuu noin 21 500 asukasta, joista noin 86 % on ulkomaalaistaustaisia.

”Kestävä Rosengård” on projekti, jonka tavoitteena on muuttaa Rosengård sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämmäksi asuinalueeksi. Projekti ja sen lukuisat alaprojektit tekivät KESTIn matkalaisiin vaikutuksen. Aluetta parannetaan fyysisesti yhdessä asukkaiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa luomalla uusia yhteistiloja ja työmahdollisuuksia sekä parempaa infrastruktuuria, joka yhdistää Rosengårdin kiinteämmin muihin Malmön osiin. Merkittävää on, että muutosprosessin käynnistivät yksityiset henkilöt, joiden visio kestävästä asumisesta muodostaa perustan koko alueen kehittämiselle.

IMG_3746Kolmantena vierailukohteena oli Augustenborgin asuinalue ja ”Ekostaden Agustenborg“, joka on yksi Ruotsin laajimmista kestävän kaupunkikehittämisen projekteista. Projekti käynnistyi vuonna 1998 ja sitä on rahoittanut hallituksen kansallinen investointiohjelma, Malmön kaupungin keskeiset yhteistyökumppanit sekä MKB-asuntoyhtiö.

Augustenborg oli erittäin suosittu asuinalue sen rakentamisen jälkeen 1950-luvulla, mutta huonosta ylläpidosta johtuen se kärsi myöhemmin tulvista, asukkaiden poismuutosta sekä sen mukanaan tuomista taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista. Projektin aloittamisen jälkeen Augustenborg on muuttunut ghettomaisesta alueesta jälleen suosituksi asuinpaikaksi.

Kehittämisessä lähtökohtana on ollut kokonaisvaltainen kestävä elvyttäminen.  Alueelle on mm. luotu avovesijärjestelmä, rakennettu viherkattoja, lisätty aurinkoenergiaa, parannettu jätehuoltoa ja tuotu sähköjunia ja yhteiskäyttöisiä sähköautoja. Yksi tärkeimmistä tavoitteista uudistamisessa on ollut asukkaiden mukaan ottaminen kehittämisprosesseihin. Iloksemme ja päivän päätteeksi saimme kuulla paikallisten asukkaiden Ingan ja hänen miehensä tyytyväisiä ajatuksia Augustenborgissa asumisesta.

IMG_3808Matkan toinen päivä alkoi esitelmällä ja tutustumisella Länsisatamaan ja siellä sijaitsevaan Bo01-asuntomessualueeseen. Länsisatamaa kuvataan ”huomisen kaupungiksi”, joka on toiminut lippulaivana koko Malmön kehittämisessä. Se on syntynyt lukuisten kehittäjien ja suunnittelutoimistojen yhteistyöstä moni-ilmeiseksi urbaaniksi alueeksi, jossa hyödynnetään laajalti passiivirakentamista ja uusiutuvaa energiaa. Tunnelma alueella oli erittäin miellyttävä ja värikäs.

IMG_3832Malmösta matka jatkui 15 kilometrin päässä sijaitsevaan Lundiin. Lund on kaupunki, jossa yhdistyvät muinaisaika ja modernius. Uskomuksen mukaan kaupunki on perustettu vuonna 990 ja yksi sen tunnetuimmista kohteista on vuodesta 1666 toiminut yliopisto. Kaupunki kasvaa ja sitä rakennetaan ottaen huomioon aluetta ympäröivä Ruotsin paras maatalousmaa, jota ei haluta tuhota.

Saimme Lundissa lämpimän vastaanoton ja kuulimme monipuolisen kattauksen kaupungin ajankohtaisista kehittämisprojekteista, mm. suuresta Brunnshögistä, josta on syntymässä uusi 50 000 asukkaan kaupunginosa. Alueella yhdistyvät liiketoiminta, tutkimus, koulutus, asuminen ja korkealaatuiset palvelut – tavoitteena luoda maailman johtava tutkimus- ja innovaatioympäristö. Brunnshögin lisäksi esiin nousi erityisesti  raitiovaunulinja, jolle on olemassa vahva poliittinen tuki, mutta jonka rahoitus on vielä haussa.

IMG_3844Matkan päätteeksi saimme oppaan, jonka kanssa kiersimme linja-autolla Lundin keskeiset kehittämiskohteet. Kuva on Lundin Brunnshögin alueelle nousevasta MAX IV -tutkimuskeskuksen rakennustyömaalta. Sen suunnittelusta vastaa Lundin yliopiston MAX-lab, jonka painopisteet ovat kiihdytysfysiikassa, synkrotronisäteilytutkimuksessa ja ydinfysiikassa.

MAX IV:n välittömään läheisyyteen rakentuu kansainvälinen ESS (European Spallation Source), josta tulee merkittävä tutkimuksissa tarvittavien neutronien tuottaja.