Hampurin kokonaisvaltainen kestävä kehittäminen teki vaikutuksen

Hampuri on paitsi Saksan toiseksi suurin kaupunki ja merkittävä ulkomaankaupan keskus, se on myös erittäin vehreä, vihreä ja vireä metropoli. Vanhan satamakaupungin arkkitehtuuri, teollisuus, liike-elämä, viheralueet sekä uudet energiatehokkaat ja  perinteisemmät saksalaiskodit hallitsevat kaupunkikuvaa sulassa sovussa. Vahva poliittinen sitoutuminen kestävään kehittämiseen ja monipuoliset aluerakentamisen ratkaisut tekivät suuren vaikutuksen KESTI-hankkeen benchmarking-matkalaisiin.

DSC01696(Kuva: Marja Straver-Nevalainen)

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohankkeessa tunnistetaan viisi parhaiten onnistunutta ekotehokasta ja vähähiilistä aluerakentamiskohdetta Itämeren alueella sekä tehdään niihin kumppanianalyysimatkat. Hankkeen toinen matka järjestettiin 22.–23.5.2013 Hampuriin. Matkalle osallistui 16 aluekehittämisen parissa toimivaa asiantuntijaa Suomesta sekä yksi Hollannista.

Matkan ensimmäisenä päivänä ryhmä tutustui kahteen käynnissä olevaan EU-hankkeeseen TRANSFORM (Transformation Agenda for Low Carbon Cities)  ja reMAC (regenerative energy for metropolitan areas and cities) ja kuuli yleisesittelyn Hampurin kaupunkikehittämisestä. Hampurin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 % vuoteen 2020 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Noin puolitoista vuotta sitten lanseerattu uusi strategia sekä lukuisat projektit (ml. edellä mainitut) on valjastettu tukemaan päästövähennystavoitteita. Strategiansa mukaisesti kaupunki pyrkii kasvamaan sisäänpäin, luomaan laadukkaan ja monipuolisen kaupunkiympäristön, keskittymään vahvoihin osaamisaloihinsa (mm. satamateollisuus ja ilmailu), tukemaan luovuutta sekä lisäämään yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hampurin kestävä ja asukkaiden erilaiset tarpeet huomioiva kehittäminen näyttäytyi KESTI-matkalaisille erityisesti kansainvälisen asuntomessunäyttelyn IBA:n esittelyssä sekä matkan toisen päivän tutustumiskohteena olleessa HafenCityssa. Molemmissa täydennysrakennuskohteissa oli erinomaiset näyttelytilat ja oppaat, joiden avulla ryhmä sai kiinnostavaa, ajankohtaista ja pintaa syvemmälle menevää tietoa kohteiden kehittämisprosesseista, kokonaisvaikuttavuudesta ja haasteista.

IMG_3915(Kuva: Anniina Tuomi)

IBA Hamburg on kestänyt 7 vuotta ja se päättyy vuoden 2013 lopussa. Tänä aikana aiemmin ghettoutuneen ja tulvista kärsineen Wilhemsburgin sekä Veddelin alueiden olemassa olevaa rakennuskantaa on korjattu ja energiatehokkuutta on lisätty. Uusiutuvaa energiaa (erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa) hyödynnetään laajasti ja aiemmin tyhjänä seisonut bunkkeri on korjattu yhteistyössä Hamburg Energien kanssa varastoimaan ja tuottamaan vihreää sähköä ja lämpöä alueelle. Uudisrakentamisessa on käytetty erilaisia älykkäitä rakennusmateriaaleja. Puurakennuksineen ja kelluvine taloineen alue on monimuotoinen ja miellyttävä.

IMG_3990

(Kuva: Anniina Tuomi)

HafenCity on Euroopan suurin kaupungin sisäinen kehittämishanke, jonka rakentaminen aloitettiin 2000-luvun alussa. Alueen suunnitelmat ja toteutuneet korttelit ovat vaikuttavia. Uudet energiatehokkaat rakennukset täydentävät olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja yhdistävät erilaisia toimintoja: samassa kiinteistössä on toimistoja, palveluja ja asumista. Alueella on vierekkäin  sosiaalisen tuotannon ja kovan rahan asuntoja sekä ryhmärakentamiskohteita. HafenCity sijaitsee vuorovesialueella, minkä vuoksi kävelytiet, avoimet julkiset tilat ja autojen pysäköintimahdollisuudet on suunniteltu esimerkillisesti veden lasku ja nousu sekä tulviminen huomioon ottaen. Alun vaikeuksien jälkeen useat sijoittajat ovat kiinnostuneet HafenCitysta. Valmistuessaan vuonna 2025 siellä on 6000 asuntoa ja lähes 50 000 työpaikkaa.

DSC01637

(Kuva: Marja Straver-Nevalainen)

Aluerakentamiskohteiden tutustumisen ja esitysten kuulemisen lisäksi KESTI-matkalaiset verkottuivat toistensa ja paikallisten toimijoiden kanssa. Palautteen perusteella Hampurin matka vastasi erinomaisesti tarkoitustaan. Osallistujat kertoivat saaneensa uusia näkökulmia ajatteluunsa ja voivansa hyödyntää opittuja asioita työssään. Matkalaisilla oli myös mahdollisuus kertoa omista projekteistaan ja työstään, minkä kautta KESTI vei myös suomalaista osaamista Saksaan.

Mainokset