KESTI matkaa keväällä Tallinnaan ja Pietariin

Vuoden viimeisessä KESTIn ohjausryhmän kokouksessa 4.12.2013 lyötiin lukkoon hankkeen viimeisten benchmarking-matkojen ajankohdat ja päivämäärät. Neljäs matka järjestetään 19.-20.3.2014 Tallinnaan ja viides matka 13.-14./15.5.2014 Pietariin. Tallinnassa tutustumme muun muassa energiatehokkaaseen rakentamiseen, ilmaiseen joukkoliikenteeseen, puurakentamiseen sekä sähköisiin palveluihin. Pietarin matkan sisältö ja Tallinnan tarkempi matkaohjelma päivittyvät näille sivuille.

Uudenmaan maakuntahallituksen ja toteuttajatahojen päätöksellä on hyväksytty sopimus, jossa KESTI-hankkeen hallinnointi ja pääkaupunkiseudun osahankkeen koordinointi siirtyvät Culminatum Innovation Oy Ltd:lta Uudenmaan liittoon 1.1.2014 alkaen. Nykyinen projektihenkilöstö eli Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom jatkavat hankkeen toteuttamista Uudenmaan liitossa.

KESTI-hanke toivottaa kumppaneilleen rauhallista joulua ja menestyksekästä vuotta 2014!

WP_001382

Mainokset

Tule mukaan KESTIn benchmarking-matkoille – ensimmäinen 20.-21.3.2013 Malmössä ja Lundissa!

Alkuvuosi on vierähtänyt vauhdilla KESTI-hankkeessa. Yhteydenpito Malmööseen ja Lundiin on jatkunut ja ensimmäisen benchmarking-matkan suunnittelu on jo pitkällä. Lisäksi muiden mielenkiintoisten aluerakentamiskohteiden kartoitus ja sopivien yhteyshenkilöiden metsästys Itämeren alueella on hyvässä vauhdissa.

Kuten todettua, hankkeen ensimmäinen matka suuntautuu Malmööseen ja Lundiin 20.–21.3.2013. Matkan aluksi tutustumme Malmön kaupunkikehittämiseen ja sen tunnettuihin ja palkittuihin projekteihin, joita ovat mm. Augustenborgin ekokaupunki, Hyllie, Länsisatama/Bo01 ja Kestävä Rosengård. Seuraavana päivänä Lundissa kohteena on erityisesti Brunnshög-projekti, jonka tavoitteena on laajentaa yliopistokampusta ekologisen asumisen, tieteen ja yrittäjyyden alueeksi. Kohteissa näemme ja kuulemme aluerakentamisen onnistumisista ja haasteista sekä verkotumme paikallisten kaupunkisuunnittelijoiden, yritysten ja asukkaiden kanssa. Tarkempi matkaohjelma päivitetään ”Benchmarking ja -kohteet alasivulle 1. Malmö ja Lund ja lähetetään ilmoittautuneille. Matkan työkielenä on englanti.

Matkalle toivotaan mukaan kaupunkien, kuntien, yritysten, kehittämisyhtiöiden ja muiden asiasta kiinnostuneita tahoja! Lue lisää ja ilmottaudu tästä linkistä!

Matkavalmisteluja ja -suunnittelua on tukenut hankkeen ohjausryhmä, joka kokoontui ensimmäistä kertaa 29.1.2013 Helsingissä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin Asuntotuotantotoimiston kehittämispäällikkö Ifa Kytösaho. Muut jäsenet ovat:

Timo Hintsanen (kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki)
Hanna Laaksonen (hankekoordinaattori, Päijät-Hämeen liitto)
Raija Luona-Helminen (projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu)
Eero Löytönen (kaupunkisuunnittelupäällikkö, Porvoon kaupunki)
Olli Nordberg (aluesihteeri, Kynnys Ry)
Kyösti Oasmaa (kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunki/Talous- ja suunnittelukeskus)
Oskari Orenius (maakunta-arkkitehti, Uudenmaan liitto)
Esko Ovaska (tutkimus- ja kehityspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu)
Anniina Tuomi (projektipäällikkö, Culminatum Innovation Oy Ltd)
Leena Tuomi (ohjelmajohtaja, Posintra Oy)
Arto Varis (projektipäällikkö, Posintra Oy)
Lea Varpanen (kaavoituspäällikkö, Vantaan kaupunki), varajäsenenä Reijo Sandberg
Satu Åkerblom (ohjelmajohtaja, Culminatum Innovation Oy Ltd)

Ohjausryhmän kokouksessa lyötiin lukkoon myös seuraavien benchmarking-matkojen ajankohdat ja alustavat kohteet, jotka ovat: 22.–23/24.5.2013, 2.–3/4.10.2013, 3.–4/5.12.2013 ja 19.–20/21.3.2014 kohteinaan Saksa, Tanska ja Baltian maat ja/tai Puola.

Merkkaa ajankohdat kalenteriisi ja tule mukaan!

Malmö ja Lund valittu ensimmäisiksi benchmarking-kohteiksi

KESTI-projektiryhmä kokoontui toisen kerran Porvoossa Posintra Oy:n tiloissa 10.12.2012. Kokouksessa käytiin läpi pääkaupunkiseudun, Porvoon ja Turun osahankkeiden kuulumiset sekä projektin toimintasuunnitelma. Lisäksi keskusteltiin viestinnästä, itsearvioinnista ja ohjausryhmään liittyvistä asioista.

Päällimmäisinä kuulumisina voimme kertoa, että projektissa on kartoitettu sopivia benchmarking-kohteita, tehty verkkosivuja, tiedotettu projektista, nimitetty ohjausryhmä ja kutsuttu se koolle. Ohjausryhmä on koottu projektia rahoittavien ja valvovien tahojen (Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Päijät-Hämeen ja Uudenmaan Liitto), Kynnys Ry:n ja projektiryhmän edustajista. Ohjausryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 29.1.2013 Helsingissä.

Edellisten lisäksi Turun osahankkeessa on rakennettu kestävän kehityksen ja esteettömyyden arviointimallia ja tehty siihen liittyen tutustumiskäynti Naantalin Soiniseen uudelle asuinalueelle.

Sopivien benchmarking-kohteiden kartoitus ja lähtötietojen keruu on johtanut siihen, että projektiryhmä on valinnut ensimmäiseksi benchmarking- ja kumppanianalyysimatkakohteekseen Malmön ja Lundin Ruotsissa. Malmö on palkittu ja tunnettu useista kestävän kaupunkikehittämisen projekteista, joita ovat mm. Augustenborg Eco-CityHyllie, Sustainable Rosengård ja Västra Hamnen. Lundissa kiinnostuksemme kohdistuu erityisesti Brunnshög-projektiin, jonka tavoitteena laajentaa yliopistokampusta ekologisen asumisen, tieteen ja yrittäjyyden alueeksi. Matka toteutetaan 20.-21.3.2013 ja lisätietoa siitä ja sen järjestelyistä voi lukea näiltä sivuilta.

KESTI-hanke kiittää syksyn yhteistyöstä ja toivottaa rauhallista ja hyvää joulua!