Tulokset paketoitu!

Lokakuussa 2014 päättyvän KESTI-hankkeen tulosvideo ja -raportit ovat valmistuneet.

Katso hankkeen tuloksista kertova video:

KESTI – Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella

Katso tulosyhteenveto.

Matkoilta kirjoitettuun yhdistettyyn tulosraporttiin on koottu tieto uusista aluerakentamisen teknologioista ja menetelmistä Itämeren alueelta. Matkat suuntautuivat Malmööseen, Lundiin, Hampuriin, Kööpenhaminaan, Tallinnaan ja Pietariin ja niille osallistui asiantuntijoita eri puolelta Suomea.

Jokaisen matkakohteen oma raportti löytyy ”Benchmarking- ja kohteet” -valikon alta.

Eri maista kerättyä tietoa on analysoitu teemoittain ja eri muuttujista on tehty vertailu. Materiaalien avulla on mahdollista saada pintaa syvemmältä olevaa tietoa aluerakentamiskohteiden ratkaisuista Itämeren alueella.

Katso teemakohtaiset raportit:

Kohteiden vertailu osoitti mm., että Suomen kaupunkikehityskohteissa on alhaisempi aluetehokkuus ja pääkaupunkiseudun asuntojen neliöhinnat ovat korkeammat kuin KESTI-hankkeen vierailukohteissa ulkomailla.

Katso aluerakentamis- ja kaupunkiuudistuskohteiden vertailun yhteenveto sekä taulukot.

Hanketiimi haluaa kiittää lämpimästi kaikkia hankkeen toimintaan osallistuneita!

http://www.kestiverkosto.fi -osoite lakkaa toimimasta 12/2014 ja nämä sivut toimivat tämän jälkeen alkuperäisellä osoitteella https://kestavaaluerakentaminen.wordpress.com

Mainokset

Kestävää aluerakentamista yhteistyössä

Kokemusten ja tiedon vaihto kansainvälisistä aluerakentamiskohteista on antoisaa. Kaksivuotisen KESTI – Kestävää aluerakentamista Itämeren alueella -verkostohankkeen loppuseminaari pidettiin syykuussa Helsingissä. Seminaarissa kuultiin aihepiiriin liittyviä asiantuntijapuheenvuoroja ja hankkeen tuloksia. Katso tulosvideo.

Loppuseminaariin oli kutsuttu kaupunkien, kuntien, yritysten, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kehittämisyhtiöiden edustajia sekä muita aluerakentamista kiinnostuneita tahoja.

Seminaaritila rajattu

Seminaarin juontajana toimi Janne Antikainen MDI:sta. Kaupunkirakenteita tutkinut Antikainen totesi avauspuheenvuorossaan, että tarvitaan selkeä kansallisen kehityksen iso kuva. ”Maakunnallisessa aluerakenteessa voisi olla 10 vahvaa kaupunkiseutua. 100 kuntaa riittäisi, kun puhutaan kehittämisestä. Lisäksi tarvitaan 1000 moottoria eli kiinnostavaa aluetta, jotka luovat kasvua. Seuraava hanke voisikin olla 1000 moottoria Suomeen. Seminaaripäivästä saamme varmasti ajatuksia siitä, mitä nämä 1000 moottoria voisivat olla.”, Antikainen haastoi monialaista seminaariyleisöä pohtimaan.

Päivi Lipponen

Kansanedustaja Päivi Lipponen toi seminaariin eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan tervehdyksen. Hän totesi, että Suomi on ennakointijärjestelmän kehittämisessä maailmanlaajuisesti hyvin pitkällä. ”Tulevaisuuteen ei pysty katsomaan, jos ei hahmota historiaa eikä tätä päivää. Historia antaa mahdollisuuden hahmottaa kokonaisuuksia tässä sirpaloituneessa maailmassa.”

”Olemme siirtymässä merkitysyhteiskuntaan, jossa ihmisten välinen yhteistyö muuttaa syvästi rakenteita. Kaupunkisuunnittelussa on huomioitava, kuinka vahvistamme paikallista aktiivisuutta, ihmisten osallisuutta ja onnellisuutta, pakoa rutiininomaisesta arjesta, turvallisuutta sekä halua vaikuttaa asioihin.”

Eija Hasu

KESTI-hankkeessa järjestettiin asiantuntijoille syksyllä 2014 neljä asumisen laatu -työpajaa, joiden teemat olivat kaupunkikuvallinen laatu, näyttämö elämälle ja kestävä kehitys. Aalto-yliopiston tohtoritutkija Eija Hasu kertoi laatutyöpajojen tuloksista ja pohti asuinympäristön laadun kehitysnäkymiä. Laatukriteeristön laatiminen edellyttää monialaista yhteistyötä ja esimerkiksi KESTI-hankkeessa syntyneen verkostotyön jatkamista ns. Vancouverin pyöreän pöydän mallin mukaisesti. Malliin kuuluu arviointipaneelit, joissa on monen eri alan asiantuntijoita. Paneelit arvioivat kohteita ja jakavat tietoa. Katso Hasun esitys.

Kiitos kyydistä

Ympäristöneuvoja Martina Uotinen Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valoniasta keskittyi esityksessään siihen, miten ihmiset saadaan tekemään hyviä valintoja. ”On ymmärrettävä, miten rutiinit ja valinnat syntyvät. Niiden muuttaminen vaatii tietoa, ohjausta ja kannustusta.” Katso Uotisen esitys ja videolinkki.

Turun puu

Turun ammattikorkeakoulu teki hankkeen aikana mallin, jolla voi tarkastella esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä aluerakentamisen ratkaisuja. Päätoiminen tuntiopettaja Hannele Lampo ja yliopettaja Sirpa Halonen esittelivät mallin. ”Kestävyyden ja saavutettavuuden näkökulmat ovat tarkastelumallissa rinnakkaiset. Sisällöt ovat erilaisia, mutta käyttötarkoitukseltaan ne täydentävät toisiaan.” Katso Turun amk:n esitys.

Posintra
Porvoossa hyödynnetään hankkeen aikana luotuja uusia kansainvälisiä kontakteja Skaftkärrin alueen kehittämisessä ja tulevissa uusissa hankkeissa, kertoi ohjelmajohtaja Leena Tuomi Posintra Oy:sta. Kaavoittajat osallistuivat aktiivisesti hankkeen matkoille. Yksi hyvä oppi matkoilta oli Tuomen mielestä aluerakentamiskohteiden markkinointiviestinnän toteuttaminen. Katso Tuomen esitys.

Hansin talo

Ruotsia pidetään Suomessa teollisen puukerrostalorakentamisen mallimaana. Växjön kunnallisyhtiön projektikoordinaattori Hans Andrén kertoi kaupungin visoista toteuttaa uudenaikainen puukaupunki.

Växjössä kaupungin, elinkeinoelämän ja tutkimustahojen välisellä tiiviillä yhteistyöllä on toteutettu kestävää puurakentamista. Kokemusten mukaan puusta rakentaminen on noin 60 % nopeampaa tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. Puurakentaminen vastaa hyvin tarpeeseen toteuttaa muuntojoustavia asuntoja. Växjössä tavoitteena on kehittää puurakentamista teollisemmaksi ja lyhentää entisestään rakentamisaikoja, jotta pystytään toteuttamaan asuntoja halvemmalla. Katso Andrénin esitys.

Ijäs

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARAn kehittämisarkkitehti Vesä Ijäksen esitys koski kohtuuhintaista asumista ja laadukasta puurakentamista ARAn asuntotuotannossa. ”Puukerrostalorakentamisen kehittämisessä vaikuttaa samanaikaisesti kolme asiaa: rakennejärjestelmien kehittäminen materiaalin kautta, arkkitehtoninen ilme ja rakennesuunnittelu.” Puurakentamisessa käytetty säältä suojassa rakentaminen tulee yleistymään myös muussa rakentamisessa Suomessa.” Katso Ijäksen esitys.

Mingle

Arkkitehti Erin Swift-Leppäkumpu esitteli Tengbom Eriksson Architectsin voittaman kilpailuehdotuksen “MINGLE” Tallinnan Ülemisten alueen toteuttamiseksi. Ülemisten teollisuus- ja varastoalue muuttuu monikäyttöiseksi ja eläväksi uudeksi kaupunginosaksi. 27 hehtaarin alueelle tulee 15 000 työpaikkaa ja 5000 asukasta. Tavoitteena on toteuttaa kaupunkiympäristöä, joka on kestävän kehityksen mukainen, energiatehokas ja yhteisöllinen. Katso Swift-Leppäkummun esitys ja videolinkki.

Fiksu Kalasatama

Projektinjohtaja Hannu Asikainen Helsingin kaupunginkansliasta kertoi Kalasataman alueen rakentamisesta ja siellä toteutettavasta Fiksu Kalasatama -projektista. Noin vuoteen 2030 mennessä Kalasatamassa asuu 20 000 helsinkiläistä ja siellä on noin 8 000 työpaikkaa. Rakentaminen on aloitettu Sörnäistenniemen ja Kyläsaaren alueilta. SRV toteuttaa alueen kaupallisen keskuksen, johon tulee tornirakennuksia.

Suvilahdessa ja Teurastamon alueella on paljon kulttuuripalveluita Kalasataman alueen asukkaille. Fiksu Kalasatama-kokeilussa mm. ruokapiirin tavaroita ja muita palveluja toimitetaan älykontteihin, joihin pääsee HSL:n kortilla. Katso Asikaisen esitys.

IMG_6179

Seminaarin loppuyhteenvedossa Janne Antikainen nosti esiin kolme trendiä: kaupungin ”sekakäytön”, paikallisuuden ja tarinan kautta syntyvän voiman. ”Eri toimijat pitää saada pöydän ympärille innostumaan ja tekemään uusia alueita yhdessä.”

IMG_6173

IMG_6157

Seminaarin jälkeen tehtiin tutustumiskävelyt Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa projektinjohtaja Outi Säntin, projektipäällikkö Matti Kaijansinkon sekä arkkitehti Kirsi Rantaman johdolla. Päivä päättyi vapaamuotoiseen verkostoitumistilaisuuteen Huutokonttorilla.

Loppuseminaarin ja ekskursion ohjelma 24.9.2014

KESTI-hankkeen loppuseminaari ja siihen liittyvä ekskursio järjestetään Helsingin Ruoholahdessa ja Jätkäsaaressa keskiviikkona 24.9.2014 klo 8.30-18. Tutustu päivän ohjelmaan:

KESTI loppuseminaari ja ekskursio ohjelma 24.9.2014

Seminaari on täyteen varattu, mutta peruutuspaikkoja voi kysellä Anniina Tuomelta anniina.tuomi[a]uudenmaanliitto.fi

Lisätietoa seminaarista täältä.

TERVETULOA!

Keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 3.6.2014 Uudenmaan liitossa

 IMG_5243

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohankkeessa jaetaan tietoa ja aluerakentamisosaamista sekä kootaan ylikansallista verkostoa Itämeren alueelle. Työvälineinä ovat viisi Helsingin, Porvoon, Turun ja Vantaan kaupunkien tarpeiden perusteella järjestettyä kumppanianalyysimatkaa. Kaikki matkat on nyt tehty ja edessä on tulosten jakaminen, jalkauttaminen ja loppuseminaari.

Syventääksemme matkoilla syntyneitä keskusteluja, vahvistaaksemme jo syntyneitä verkostoja, katsellaksemme parhaita matkakuvia, oppiaksemme uutta ja miettiäksemme tulevaa

KUTSUMME kaikki KESTI-matkalaiset ja hankkeen ohjausryhmän jäsenet toivottuun keskustelu- ja verkostoitumistilaisuuteen tiistaina 3.6.2014 klo 14–16.  

Tilaisuus on vapaamuotoinen ja se järjestetään Uudenmaan liiton tiloissa Länsi-Pasilassa osoitteessa Esterinportti 2B, 00240 Helsinki. Tulo-ohjeet: Esterinporttiin on noin 200 metrin matka Pasilan asemalta Pasilan siltaa pitkin. Helsingin keskustasta pääsee myös raitiovaunuilla 7A (Mannerheimintien kautta) ja 7B (Hakaniemen–Sörnäisten kautta) sekä Rautatientorilta bussilla 23. Tapaamispaikkana toimii 4. kerroksen maakuntasali.

Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumisia 30.5.2014 mennessä. Lisätietoa: anniina.tuomi[a]uudenmaanliitto.fi

KESTIn tulokset esillä EAKR-seminaarissa 3.-4.3.2014

KESTI-hanke osallistui 3.-4.3.2014 Päijät-Hämeen liiton järjestämään EAKR Etelä-Suomessa 2007 – 2013 ja 2014 – 2020: Tuloksia, tähtihetkiä ja tulevaisuus -seminaariin. Hankkeen tuloksista kerrottiin yhteisessä Kestävä kaupunkiympäristö -esityksessä sekä paikan päällä jaetuissa esitteissä.

EAKR-seminaari 3.-4.3.2014

Kestävä kaupunkiympäristö -teema yhdistää viisi hanketta. Seuraava esitys vie meidät virtuaaliselle kävelyretkelle tulevaisuuden kaupunkiympäristöön, joka on luotu hankkeiden tuloksista ja kuvamateriaalista. Kohteenamme on kuvitteellinen ”Aatos” – kaupunginosa 2020-luvun Suomessa. Yleiskuva alueesta on syntynyt KESTI-hankkeen tutustumismatkoista Ruotsiin, Saksaan ja Tanskaan. Sen jälkeen kurkistamme tarkemmin Aatoksen suunnittelussa hyödynnettyihin ILKKA-hankkeen ilmastotyökaluihin sekä IJI-hankkeen innovatiivisiin julkisiin investointeihin. Lisäksi tutustumme puurakentamiseen Tetraedri-hankkeen kautta ja Kierrätyspalvelimeen, joka on kehitetty Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeessa. Tervetuloa mukaan!

Kestävä kaupunkiympäristö – AATOS 2020 (esitys)

Lähde KESTIn kanssa Tallinnaan 19.-20.3.2014!

Etelänaapurissamme Virossa tapahtuu nyt paljon! KESTI-hanke tutustuu maan kärkihankkeisiin kahden päivän kumppanianalyysimatkalla 19.-20.3.2014. Matkan ensimmäisenä päivänä saamme yleiskuvan Tallinnan ja Viron aluekehittämisestä, liikenteestä ja puurakentamisesta. Lisäksi teemme vierailun muun muassa puutaloistaan tunnettuun Kalamajaan ja päätämme päivän vapaamuotoisella ”after work” -tilaisuudella, joka kokoaa yhteen suomalaisia ja virolaisia aluekehittäjiä. Toisena päivänä kuulemme energiatehokkaasta rakentamisesta lähes nollaenergian koetalossa sekä maan sähköisistä ratkaisuista ICT Demo -keskuksessa. Matka päättyy esitykseen Rakveren vihreästä kasvusta ja Älytalo-konseptista.

Tarkempi matkaohjelma päivitetään näille sivuille ja lähetetään ilmoittautuneille. Työkielinä ovat suomi ja englanti. Matkalle kutsutaan mukaan kaupunkien, kuntien, yritysten ja kehittämisyhtiöiden edustajia sekä muita kestävästä aluerakentamisesta kiinnostuneita. Lue lisää ja ilmottaudu tästä linkistä!

Yhteystiedot vaihtuvat

Uudenmaan asumisen osaamiskeskuksen toiminta päättyy vuoden 2013 lopussa. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi KESTI-hankkeen koordinaatio ja pääkaupunkiseudun osahanke ovat siirtyneet 1.1.2014 alkaen Culminatum Innovation Oy Ltd:stä Uudenmaan liittoon. Uudenmaan liitossa hankkeen toteuttamista jatkavat kokoaikaisena projektipäällikkönä Anniina Tuomi ja osa-aikaisena erityisasiantuntijana Satu Åkerblom. Uudet yhteystiedot ovat:

UUDENMAAN LIITTO, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Anniina Tuomi, projektipäällikkö, anniina.tuomi[a]uudenmaanliitto.fi, +358 40 562 6397 ja Satu Åkerblom, erityisasiantuntija, satu.akerblom@uudenmaanliitto.fi, +358 50 384 1667

Malmön ja Lundin 20.-21.3.2013 matkaohjelma valmistunut

KESTI – Kestävän aluerakentamisen -verkostohanke tekee ensimmäisen benchmarking-matkan 20.-21.3.2013 Malmööseen ja Lundiin. Matkalle on vielä muutamia paikkoja vapaana, joten vielä ehdit ilmoittautua! Ilmoittaudu täällä.

Matkaohjelma:

Keskiviikko 20.3.2013

07:00    Norwegian DY3161 Kööpenhamina / 6:40 SK2711 Kööpenhamina
07:40    / 7:10 Saapuminen Kööpenhaminaan
08:00    Bussi Malmööseen, Hyllie information center, Hyllie Boulevard 26
09:00    ESITYS JA KESKUSTELUA: Malmön kestävä kaupunkikehittäminen,
Tor Fossum, ympäristösuunnittelija, Malmön kaupunkisuunnittelu
10:00    ESITYS JA KESKUSTELUA: Hyllie aluerakentamiskohteena ja
ilmastosopimus, Ella Swahn, arkkitehti, Malmön kaupunkisuunnittelu
11:00    Bussi hotellille, Hotel Mäster Johan, Mäster Johansgatan 13
11.30    LOUNAS (omaehtoinen)
12:45    Bussi hotellilta Rosengårdiin, Tegelhuset, Dicksons väg 3
13:00    ESITTELY JA VIERAILU ROSENGÅRDISSA: Rosengårdin kehittämisprosessi,
Lena Eriksson, suunnittelija ja projektipäällikkö ja Moa Björnsson,
prosessijohtaja, Malmön ympäristöosasto
15:00    Bussi Augustenborgiin, Augustenborg Botaniska Trädgård,
Ystadsvägen 56
15:30    VIERAILU: Augustenborgin ekokaupunki, Jonatan Malmberg,
projektipäällikkö, Augustenborgin kasvitieteellinen kattopuutarha
17:00    „AFTER WORK“: vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus Augustenborgissa
18:45    Bussi hotellille

Torstai 21.3.2013

08:45    Bussi hotellilta Malmön Clean Tech -keskukseen, Nordenskiöldinkatu 17
09:00    ESITYS JA KESKUSTELUA: Länsisataman kehittäminen,
Kristina Nilsson, arkkitehti, Malmön kaupunkisuunnittelu
10:00    VIERAILU Länsisatamassa, Anne Brontér, maisema-arkkitehti, Malmön kaupunkisuunnittelu
11:30    Bussi Lundiin, Västra Stationstorget 10
12:00    KEVYT LOUNAS JA ALUSTUS, Inga Hallén, kaupunkisuunnittelupäällikkö,
Lund
12:30    KAHVITAUKO JA KESKUSTELUA
13:00    ESITYKSET: Koillis-Lund
•    Tiedon valtaväylä, Dagmar Gormsen, Kunskapsstråket, projektipäällikkö, Lund
•    Raitiovaunu, Christian Rydén, liikennesuunnittelujohtaja, Lund
•    Brunnshög, Eva Dalman, projektipäällikkö, Lund
13:30    YRITYSPUHEENVUOROT: Suuriin haasteisiin vastaaminen
•    Lundin energiakonserni, Liisa Fransson, tutkimus- ja kehitysjohtaja
•    Luova alue, Katariina Scott, projektijohtaja, kulttuuriosasto, Lund
•    Solbjer bostads AB, Karin Adalberth, toimitusjohtaja
•    Tutkimusta valaistuksesta, Reine Karlsson, professorin, Lundin yliopisto
14:00    SUOMALAISTEN PROJEKTIEN ESITTELY
14:30    Bussi MAX IV ESS:n (The European Spallation Source, aluekehittämishanke)
14.45    VIERAILU MAX IV ja ESS
15:30    KESKUSTELUA: yhteistyömahdollisuudet tulevaisuudessa
16:30    Bussi Kööpenhaminan lentokentälle (Kastrup)
20:30    Norwegian DY3160 Helsinki / 22:40 SK2710 Turku

Lue lisää ja TULE MUKAAN!

KESTI – Kestävän aluerakentamisen benchmarking-hanke on käynnistynyt

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke käynnistyi 1.10. Hankkeessa tunnistetaan viisi parhaiten onnistunutta ekotehokasta ja vähähiilistä aluerakentamiskohdetta Itämeren alueella sekä tehdä niihin kumppanianalyysimatkat.

Matkoilta hankitaan benchmarking-tietoa mm. aluerakentamiskohteiden kehitysprosesseista, kustannustehokkuudesta ja kokonaisvaikuttavuudesta. Kohteet valitaan suomalaisten kumppanikaupunkien – Helsinki, Porvoo, Turku ja Vantaa – tarpeiden ja toiveiden perusteella. Hankkeen valmisteluvaiheessa kumppanikaupungit kertoivat mielenkiintonsa kohdistuvan erityisesti asumisen ja rakentamisen laatuun sekä organisointiin, käyttäjälähtöisyyteen, älykkäisiin sähköverkkoihin, älykkääseen julkiseen liikenteeseen, tilankäytön tehostamiseen, puurakentamiseen, yhteisölliseen energiatehokkuuteen, esteettömyyteen, saavutettavuuteen ja kestävään kehitykseen.

KESTI-hankkeen koordinaattori ja pääkaupunkiseudun osaprojektin vetäjä Anniina Tuomi kutsui ns. hankeryhmän ensimmäistä kertaa koolle Espooseen 23.10. Tässä kick off -tapaamisessa hankkeen parissa työskentelevät henkilöt tutustuivat toisiinsa ja kävivät läpi hankkeen tavoitteita ja toimintasuunnitelmaa. Tunnelma tapaamisessa oli välitön ja innostunut, mikä lupaa erittäin hyvää hankkeen jatkolle.

Hankeryhmään kuuluvat Anniinan lisäksi Culminatumista Satu Åkerblom, Turun ammattikorkeakoulusta Hannele Lampo,  Mariann Kylmäniemi, Markku Hyvönen, Raija Luona-Helminen ja Sirpa Halonen sekä Posintra Oy:sta Leena Tuomi ja Arto Varis. Hankeryhmä kokoontuu seuraavan kerran Porvoossa 10.12.

Lisätietoa ja hankkeen kuulumisia voitte seurata jatkossa näiltä sivuilta. Pysykää kanavalla!