Ennakkotietoa Pietarin matkasta – ajankohta muuttunut!

KESTIn viides ja viimeinen benchmarking-matka järjestetään Pietariin 15.-16.5.2014. Matkan ensimmäisenä päivänä kuulemme puheenvuoroja ajankohtaisista aluekehittämis- ja korjausrakentamisprojekteista ja verkotumme suomalaisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Toisena päivänä ohjelmassa on tutustumiskäynnit Pulkovon lentokenttäalueen modernisointikohteessa sekä uusissa asumiskohteissa.

Lisätietoa matkasta on tulossa näille sivuille – pysy kanavalla!

Mainokset

KESTIn tulokset esillä EAKR-seminaarissa 3.-4.3.2014

KESTI-hanke osallistui 3.-4.3.2014 Päijät-Hämeen liiton järjestämään EAKR Etelä-Suomessa 2007 – 2013 ja 2014 – 2020: Tuloksia, tähtihetkiä ja tulevaisuus -seminaariin. Hankkeen tuloksista kerrottiin yhteisessä Kestävä kaupunkiympäristö -esityksessä sekä paikan päällä jaetuissa esitteissä.

EAKR-seminaari 3.-4.3.2014

Kestävä kaupunkiympäristö -teema yhdistää viisi hanketta. Seuraava esitys vie meidät virtuaaliselle kävelyretkelle tulevaisuuden kaupunkiympäristöön, joka on luotu hankkeiden tuloksista ja kuvamateriaalista. Kohteenamme on kuvitteellinen ”Aatos” – kaupunginosa 2020-luvun Suomessa. Yleiskuva alueesta on syntynyt KESTI-hankkeen tutustumismatkoista Ruotsiin, Saksaan ja Tanskaan. Sen jälkeen kurkistamme tarkemmin Aatoksen suunnittelussa hyödynnettyihin ILKKA-hankkeen ilmastotyökaluihin sekä IJI-hankkeen innovatiivisiin julkisiin investointeihin. Lisäksi tutustumme puurakentamiseen Tetraedri-hankkeen kautta ja Kierrätyspalvelimeen, joka on kehitetty Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeessa. Tervetuloa mukaan!

Kestävä kaupunkiympäristö – AATOS 2020 (esitys)

Tallinnan matkaohjelma on valmistunut!

KESTI-hanke järjestää neljännen benchmarking-matkan Tallinnaan 19.-20.3.2014. Lue lisää mielenkiintoisesta matkasta täältä ja ilmoittaudu mukaan!

MATKAOHJELMA

Keskiviikko 19.3.2014

10:30 Laiva Helsingistä Tallinnaan M/S Superstar
11:00 LOUNAS laivalla (omakustanteinen)
12:30 Saapuminen Tallinnaan
12:40 Linja-auto satamasta

13:15 ESITYS JA KESKUSTELUA: Aluekehittäminen Virossa; Eesti 2030+ -suunnitelma, Tavo Kikas, sisäministeriö
13:45 ESITYS JA KESKUSTELUA: Tallinnan yleisesittely ja ilmainen julkinen liikenne, Kerttu Märtin, Tallinnan kaupunki
14:15 ESITYS JA KESKUSTELUA: ELMO – sähköisen liikkuvuuden ohjelma ja Rail Baltica, Toomas Haidak, viestintä- ja taloussuhteiden ministeriö

14:50 Linja-auto Kalamajaan

15:15 ESITYS JA KESKUSTELUA: Puurakentaminen Virossa, Lauri Kivil, Viron puutaloliitto
16:00 ESITYS JA VIERAILU: Kalamaja ja kestävä korjausrakentaminen, Keiti Kljavin, Estonian Urban Lab
18:30 „AFTER WORK“: vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus Kalamajassa

20:15 Linja-auto Kalev Spa -hotellille

Torstai 20.3.2014

08:30 Linja-auto Kalev Spa -hotellilta

09:00 ESITYS JA KESKUSTELUA: Energiatehokas rakentaminen; lähes nollaenergitalo, Targo Kalamees, Tallinnan teknillinen yliopisto

10:00 Linja-auto ICT-demokeskukseen

10:30 ESITYS JA VIERAILU: Viron sähköiset palvelut, Anna Piperal, ICT-demo-keskus

12:00 LOUNAS JA VIERAILU Ülemiste City -businesskampuksella (omakustanteinen)

13:30 ESITYS JA KESKUSTELUA: Vihreä kasvu ja Älytalo-konsepti Rakveressa, Andres Jaadla, Älykkään rakentamisen osaamiskeskus

14:30 Linja-auto satamaan
16:30 Laiva Tallinnasta Helsinkiin M/S Star
18:30 Saapuminen Helsinkiin

Lisätietoa

Lähde KESTIn kanssa Tallinnaan 19.-20.3.2014!

Etelänaapurissamme Virossa tapahtuu nyt paljon! KESTI-hanke tutustuu maan kärkihankkeisiin kahden päivän kumppanianalyysimatkalla 19.-20.3.2014. Matkan ensimmäisenä päivänä saamme yleiskuvan Tallinnan ja Viron aluekehittämisestä, liikenteestä ja puurakentamisesta. Lisäksi teemme vierailun muun muassa puutaloistaan tunnettuun Kalamajaan ja päätämme päivän vapaamuotoisella ”after work” -tilaisuudella, joka kokoaa yhteen suomalaisia ja virolaisia aluekehittäjiä. Toisena päivänä kuulemme energiatehokkaasta rakentamisesta lähes nollaenergian koetalossa sekä maan sähköisistä ratkaisuista ICT Demo -keskuksessa. Matka päättyy esitykseen Rakveren vihreästä kasvusta ja Älytalo-konseptista.

Tarkempi matkaohjelma päivitetään näille sivuille ja lähetetään ilmoittautuneille. Työkielinä ovat suomi ja englanti. Matkalle kutsutaan mukaan kaupunkien, kuntien, yritysten ja kehittämisyhtiöiden edustajia sekä muita kestävästä aluerakentamisesta kiinnostuneita. Lue lisää ja ilmottaudu tästä linkistä!

Yhteystiedot vaihtuvat

Uudenmaan asumisen osaamiskeskuksen toiminta päättyy vuoden 2013 lopussa. Parhaiden tulosten saavuttamiseksi KESTI-hankkeen koordinaatio ja pääkaupunkiseudun osahanke ovat siirtyneet 1.1.2014 alkaen Culminatum Innovation Oy Ltd:stä Uudenmaan liittoon. Uudenmaan liitossa hankkeen toteuttamista jatkavat kokoaikaisena projektipäällikkönä Anniina Tuomi ja osa-aikaisena erityisasiantuntijana Satu Åkerblom. Uudet yhteystiedot ovat:

UUDENMAAN LIITTO, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki

Anniina Tuomi, projektipäällikkö, anniina.tuomi[a]uudenmaanliitto.fi, +358 40 562 6397 ja Satu Åkerblom, erityisasiantuntija, satu.akerblom@uudenmaanliitto.fi, +358 50 384 1667

KESTI matkaa keväällä Tallinnaan ja Pietariin

Vuoden viimeisessä KESTIn ohjausryhmän kokouksessa 4.12.2013 lyötiin lukkoon hankkeen viimeisten benchmarking-matkojen ajankohdat ja päivämäärät. Neljäs matka järjestetään 19.-20.3.2014 Tallinnaan ja viides matka 13.-14./15.5.2014 Pietariin. Tallinnassa tutustumme muun muassa energiatehokkaaseen rakentamiseen, ilmaiseen joukkoliikenteeseen, puurakentamiseen sekä sähköisiin palveluihin. Pietarin matkan sisältö ja Tallinnan tarkempi matkaohjelma päivittyvät näille sivuille.

Uudenmaan maakuntahallituksen ja toteuttajatahojen päätöksellä on hyväksytty sopimus, jossa KESTI-hankkeen hallinnointi ja pääkaupunkiseudun osahankkeen koordinointi siirtyvät Culminatum Innovation Oy Ltd:lta Uudenmaan liittoon 1.1.2014 alkaen. Nykyinen projektihenkilöstö eli Anniina Tuomi ja Satu Åkerblom jatkavat hankkeen toteuttamista Uudenmaan liitossa.

KESTI-hanke toivottaa kumppaneilleen rauhallista joulua ja menestyksekästä vuotta 2014!

WP_001382

Kasvava Kööpenhamina – pyöräilijöiden kaupunki

Kööpenhamina on ollut ykköspaikalla lukuisissa kansainvälisissä älykkään ja vihreän kaupungin vertailuissa ja se toimii testialustana uusille kestäville ratkaisuille. Tavoitteena on olla maailman paras pyöräilykaupunki vuonna 2015 ja ensimmäinen hiilineutraali pääkaupunki vuonna 2025.

Tavoitteiden saavuttamista tukevat lukuisat projektit, joihin KESTI-hanke tutustui lokakuussa järjestetyllä benchmarking-matkalla. Matkalta tarttui mukaan erinomaisia ideoita muun muassa kestävästä aluesuunnittelusta, uusiutuvien energiamuotojen käytöstä, katuvalaistuksen kehittämisestä, saavutettavuudesta sekä kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön lisäämisestä.

Nyhavn

Kuva: Anniina Tuomi

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohankkeessa tunnistetaan onnistuneita ekotehokkaita ja vähähiilisiä aluerakentamiskohteita Itämeren alueella ja tehdään niihin kumppanianalyysimatkat. Hankkeen kolmas matka suuntautui 9.-10.10.2013 Kööpenhaminaan. Matkan aikana 18 aluekehittämisen parissa työskentelevää ja aiheesta kiinnostunutta osallistujaa verkottuivat sekä toistensa että paikallisten toimijoiden kanssa. Keskustelu eri kohteissa oli vilkasta ja antoisaa. Osallistujat kertoivat saaneensa matkalta uudenlaisia näkökulmia ajatteluunsa.

Kööpenhaminassa asuu tällä hetkellä 540 000 asukasta ja vuonna 2025 asukkaita arvioidaan olevan 100 000 enemmän. Kasvuun vastataan täydennysrakentamisella ja uudella Nordhavnin-alueella. Kaupungin yleisesittelystä kävi ilmi, että kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta otetaan huomioon kaikessa kehittämisessä: Kaupunki pyrkii ratkaisemaan useampaa ongelmaa samanaikaisesti muun muassa puhdistamalla ja täyttämällä satama-alueita, vähentämällä energiankulutusta matalaenergiarakentamisella sekä lisäämällä tuulivoiman, biomassan ja maalämmön käyttöä.

Älykkään kaupungin strategiaa tukevat avoimen datan portaalin avaaminen, digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen uusilla tavoilla. Merkittävässä roolissa ovat kaupunkilaisten ja liike-elämän sitouttaminen sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöprojektit, joita on käynnistynyt muutamassa vuodessa yli 200.

Kaupungin pyöräilyinfrastruktuurin kehittäminen alkoi jo sata vuotta sitten ja viimeisen vuosikymmenen aikana siihen on investoitu yli 100 miljoonaan euroa. Hankkeet ovat saaneet myös vastustusta, mutta kaupunki on toiminut strategiansa mukaisesti ja muuttanut isoja katuja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Lisäksi on rakennettu uusi silta keskustaan ja levähdyspaikkoja risteyksiin.

Pyöräilyreittien turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. KESTI-matkalaisten havaintojen perusteella ne koetaan turvallisina, sillä vain pieni osa pyöräilijöistä käyttää kypärää. Yli puolet (55 %) kaupungin asukkaista pyöräilee päivittäin.

Kesti 2013_sh_2_lr

Kuva: ©Sami Heikinheimo, Archtours Ltd

Matkalla tutustuttiin Skandinavian suurimpaan metropolialueen kehittämishankkeeseen Nordhavniin, jonka rakentaminen alkoi vuonna 2012. Valmistuessaan siellä on 3000 uutta asukasta ja 6000–7000 työpaikkaa. Tavoitteeksi on asetettu, että alueella liikkuvista kolmasosa pyöräilee tai kävelee, kolmasosa käyttää julkista liikennettä ja kolmasosa omia autoja. Alueella on rakenteilla kaksi metroasemaa. Sinne kehitetään omaa smart gridiä ja itse sähköä tuottavaa katuvalaistusta.

Nordhavnin tavoin Carslbergin alueen kehittämisessä näkyy hiilineutraaliuteen tähtäävät tavoitteet. Carlsbergin panimoalue muutetaan parhaillaan asuinalueeksi, joka on nimetty ”meidän kaupungiksi”. Entasis-arkkitehtitoimiston tekemässä yleissuunnitelmassa Carslbergin alueen rakennuksille on esitetty uusia käyttötarkoituksia. Historiallisesti arvokkaat panimorakennukset säilytetään.

Panimoalueella tehdyllä kävelykierroksella saatiin tietoa rakennusten monipuolisesta väliaikais- ja uusiokäytöstä. Esimerkiksi entisessä virvoitusjuomatehtaassa on tanssi- ja teatteriesityksiä. Alueelle tulee 3000 uutta asuntoa ja runsaasti avointa julkista tilaa. Parkkipaikat rakennetaan pääasiassa maan alle. Alueen asema-aukion on suunnitellut suomalaisomisteinen Masuplanning-arkkitehtitoimisto.

Kuva: Anniina Tuomi

Kuva: Anniina Tuomi

Ørestad on Øresundin alueen maantieteellinen keskus ja siellä on erinomaiset liikenneyhteydet: viisi metroasemaa, hyvät tiet ja pyöräilyreitit. Suomalaiset arkkitehdit Aaro Artto, Teemu Palo, Yrjö Rossi, Hannu Tikka ja Matti Kaijansinkko voittivat alueen yleissuunnitelmaa koskevan kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun vuonna 1994. Ørestadin uudenlaista kaupunkitilaa luovat arkkitehtuuriltaan mielenkiintoiset kohteet (mm. 8TALLET, VM-talo ja VM-vuori) tekivät matkalaisiin vaikutuksen. Merkille pantavaa oli, että tavoite rikkaasta katukulttuurista ei ollut vielä toteutunut. Leveät kadut olivat päiväsaikaan melkein tyhjiä.

Kuva: Anniina Tuomi

Kuva: Anniina Tuomi

Matkan viimeisenä tutustumiskohteena oli Tanskan vammaisjärjestön uusi ”maailman esteettömin ja saavutettavin toimistotalo”. Vuonna 2012 valmistunut rakennus toimii suunnannäyttäjänä saavutettavuutta ja kestävyyttä tukevassa rakentamisessa. Lähtökohtana on ollut, että ratkaisut ovat osittain parempia kuin tanskalaiset rakentamismääräykset edellyttävät.

Rakennus kuuluu tiukimpaan matalaenergialuokkaan 2015 ja jokaisen tulee pystyä hyödyntämään rakennusta samalla tavoin. Tasa-arvoisen saavutettavuuden mahdollistaa muun muassa paikoitusalue, jossa on liikuntarajoitteisille paikoitustilaa enemmän kuin määräykset vaativat, selkeä näkövammaisillekin soveltuva reitti juna-asemalle ja esteettömät sisäänkäynnit. Rakennuksen suunnittelussa on otettu saavutettavuus alusta asti huomioon ja sen kautta syntyy kustannussäästöjä ja jopa taloudellista etua.

Kuva: Anniina Tuomi

Kuva: Anniina Tuomi

Hankkeen seuraavat matkat ovat työn alla: 19.–20/21.3.2014 Viroon ja 7.–8./9.5.2014 Pietariin. Matkat ovat avoimia kaikille kestävästä aluerakentamisesta kiinnostuneille! Lisätietoa saa hankkeen projektipäälliköltä Anniina Tuomelta (anniina.tuomi[a]culminatum.fi) ja kotisivuilta www.kestiverkosto.fi .  

Kööpenhaminan matkaohjelma on valmistunut!

KESTI-hanke järjestää kolmannen benchmarking-matkan 9.-10.10.2013 älykkäiden ja kestävien ratkaisujen Kööpenhaminaan. Matkalle on vielä muutama vapaa paikka, joten ole ripeä ja ilmoittaudu tästä linkistä.

Matkaohjelma

Keskiviikko 9.10.2013

07:00    Norwegian DY3161 Helsinki / 6:45 SAS SK2711 Turku
07:40    / 7:15 Saapuminen Kööpenhaminaan
08:10    Linja-auto lentokentältä kaupungintalolle, Rådhuspladsen 1, neuvotteluhuone Udvalgsværelse D
09:00    ESITYS JA KESKUSTELUA: Kestävä ja älykäs Kööpenhamina, Søren Nørgaard Madsen ja Kim Spiegelberg Stelzer, Kööpenhaminan kaupunki
10:30   Linja-auto By og Havnin toimistolle, Nordre Toldbod 7
11:15    ESITYS JA KESKUSTELUA: Nordhavnen, ympäristöjohtaja Kirsten Ledgaar, By og Havn

12:30    LOUNAS (omakustanteinen)

14:00    ESITYS JA VIERAILU: Ørestad, Christian Sonne, By og Havn
16:30   Linja-auto Kuninkaalliseen kirjastoon, Søren Kierkegaards Plads 1
17:00    „AFTER WORK“: vapaamuotoinen verkostoitumistilaisuus ja tutustumiskierros esteettömässä Kuninkaallisessa kirjastossa „The Black Diamond“
19:00    Linja-auto hotellille, Scandic Copenhagen, Vester Soegade 6

Torstai 10.10.2013

09:15    Linja-auto hotellilta Entasiksen toimistolle, Flæsketorvet 75
9:30    ESITYS JA VIERAILU: Carlsberg
– Yleiskaava, Trude Mardal, Arkkitehtitoimisto Entasis
– Aloituskortteli, Malin Blomqvist, Masuplanning
– Tutustuminen alueeseen (Visit Carlsberg)

12:30    LOUNAS (omakustanteinen)

14:00   Linja auto maailman esteettömimpään toimistotaloon ” Handicaporganisationernes hus” Blekinge Boulevard 2
14:30    ESITYS JA VIERAILU:  Handicaporganisationernes hus, hallintopäällikkö Jesper Boesen
16:30    Linja-auto Kööpenhaminan keskustaan
17:00    Vapaa-aika keskustassa
18:00    Linja-auto keskustasta lentokentälle
20:30    Norwegian DY3160 Kööpenhaminasta Helsinkiin
/22:50  SAS SK2710 Kööpenhaminasta Turkuun

Lue lisää ja tule mukaan!

Lähde KESTIn kanssa Kööpenhaminaan 9.-10.10.2013!

Hankkeen kaksi ensimmäistä matkaa suuntautuivat keväällä 2013 Malmööseen ja Lundiin sekä Hampuriin. Matkat onnistuivat erinomaisesti ja verkottivat niin suomalaisia, ruotsalaisia kuin saksalaisiakin toimijoita keskenään. Nyt meillä on erityinen ilo kutsua teidät kolmannelle matkalle Kööpenhaminaan 9.-10.10.2013!

Kööpenhamina on maailman johtava testialusta älykkäille ja kestäville ratkaisuille ja se houkuttelee jatkuvasti uusia innovatiivisia yrityksiä ja asukkaita. Kööpenhamina pyrkii maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi pääkaupungiksi vuonna 2025. Tavoitteen saavuttamista tukevat lukuisat projektit, joissa kiinnitetään huomioita muun muassa kestävään aluesuunnitteluun, uusiutuviin energiamuotoihin, jätehuoltoon, katuvalaistukseen, melun vähentämiseen sekä kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön lisäämiseen.

Matkalla saamme yleiskuvan kaupungin kehittämisestä ja tutustumme paikallisiin toimijoihin sekä uusiin aluekehittämishankkeisiin mm. Ørestadissa, Nordhavnenissa ja Carslbergissa.

Tarkempi matkaohjelma päivitetään näille sivuille ja lähetetään ilmoittautuneille. Matkalle kutsutaan mukaan kaupunkien, kuntien, yritysten ja kehittämisyhtiöiden edustajia sekä muita kestävästä aluerakentamisesta kiinnostuneita. Lue lisää ja ilmottaudu tästä linkistä!

Hampurin kokonaisvaltainen kestävä kehittäminen teki vaikutuksen

Hampuri on paitsi Saksan toiseksi suurin kaupunki ja merkittävä ulkomaankaupan keskus, se on myös erittäin vehreä, vihreä ja vireä metropoli. Vanhan satamakaupungin arkkitehtuuri, teollisuus, liike-elämä, viheralueet sekä uudet energiatehokkaat ja  perinteisemmät saksalaiskodit hallitsevat kaupunkikuvaa sulassa sovussa. Vahva poliittinen sitoutuminen kestävään kehittämiseen ja monipuoliset aluerakentamisen ratkaisut tekivät suuren vaikutuksen KESTI-hankkeen benchmarking-matkalaisiin.

DSC01696(Kuva: Marja Straver-Nevalainen)

KESTI – Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohankkeessa tunnistetaan viisi parhaiten onnistunutta ekotehokasta ja vähähiilistä aluerakentamiskohdetta Itämeren alueella sekä tehdään niihin kumppanianalyysimatkat. Hankkeen toinen matka järjestettiin 22.–23.5.2013 Hampuriin. Matkalle osallistui 16 aluekehittämisen parissa toimivaa asiantuntijaa Suomesta sekä yksi Hollannista.

Matkan ensimmäisenä päivänä ryhmä tutustui kahteen käynnissä olevaan EU-hankkeeseen TRANSFORM (Transformation Agenda for Low Carbon Cities)  ja reMAC (regenerative energy for metropolitan areas and cities) ja kuuli yleisesittelyn Hampurin kaupunkikehittämisestä. Hampurin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 40 % vuoteen 2020 mennessä ja 80 % vuoteen 2050 mennessä. Noin puolitoista vuotta sitten lanseerattu uusi strategia sekä lukuisat projektit (ml. edellä mainitut) on valjastettu tukemaan päästövähennystavoitteita. Strategiansa mukaisesti kaupunki pyrkii kasvamaan sisäänpäin, luomaan laadukkaan ja monipuolisen kaupunkiympäristön, keskittymään vahvoihin osaamisaloihinsa (mm. satamateollisuus ja ilmailu), tukemaan luovuutta sekä lisäämään yritysten ja muiden toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Hampurin kestävä ja asukkaiden erilaiset tarpeet huomioiva kehittäminen näyttäytyi KESTI-matkalaisille erityisesti kansainvälisen asuntomessunäyttelyn IBA:n esittelyssä sekä matkan toisen päivän tutustumiskohteena olleessa HafenCityssa. Molemmissa täydennysrakennuskohteissa oli erinomaiset näyttelytilat ja oppaat, joiden avulla ryhmä sai kiinnostavaa, ajankohtaista ja pintaa syvemmälle menevää tietoa kohteiden kehittämisprosesseista, kokonaisvaikuttavuudesta ja haasteista.

IMG_3915(Kuva: Anniina Tuomi)

IBA Hamburg on kestänyt 7 vuotta ja se päättyy vuoden 2013 lopussa. Tänä aikana aiemmin ghettoutuneen ja tulvista kärsineen Wilhemsburgin sekä Veddelin alueiden olemassa olevaa rakennuskantaa on korjattu ja energiatehokkuutta on lisätty. Uusiutuvaa energiaa (erityisesti aurinko- ja tuulivoimaa) hyödynnetään laajasti ja aiemmin tyhjänä seisonut bunkkeri on korjattu yhteistyössä Hamburg Energien kanssa varastoimaan ja tuottamaan vihreää sähköä ja lämpöä alueelle. Uudisrakentamisessa on käytetty erilaisia älykkäitä rakennusmateriaaleja. Puurakennuksineen ja kelluvine taloineen alue on monimuotoinen ja miellyttävä.

IMG_3990

(Kuva: Anniina Tuomi)

HafenCity on Euroopan suurin kaupungin sisäinen kehittämishanke, jonka rakentaminen aloitettiin 2000-luvun alussa. Alueen suunnitelmat ja toteutuneet korttelit ovat vaikuttavia. Uudet energiatehokkaat rakennukset täydentävät olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja yhdistävät erilaisia toimintoja: samassa kiinteistössä on toimistoja, palveluja ja asumista. Alueella on vierekkäin  sosiaalisen tuotannon ja kovan rahan asuntoja sekä ryhmärakentamiskohteita. HafenCity sijaitsee vuorovesialueella, minkä vuoksi kävelytiet, avoimet julkiset tilat ja autojen pysäköintimahdollisuudet on suunniteltu esimerkillisesti veden lasku ja nousu sekä tulviminen huomioon ottaen. Alun vaikeuksien jälkeen useat sijoittajat ovat kiinnostuneet HafenCitysta. Valmistuessaan vuonna 2025 siellä on 6000 asuntoa ja lähes 50 000 työpaikkaa.

DSC01637

(Kuva: Marja Straver-Nevalainen)

Aluerakentamiskohteiden tutustumisen ja esitysten kuulemisen lisäksi KESTI-matkalaiset verkottuivat toistensa ja paikallisten toimijoiden kanssa. Palautteen perusteella Hampurin matka vastasi erinomaisesti tarkoitustaan. Osallistujat kertoivat saaneensa uusia näkökulmia ajatteluunsa ja voivansa hyödyntää opittuja asioita työssään. Matkalaisilla oli myös mahdollisuus kertoa omista projekteistaan ja työstään, minkä kautta KESTI vei myös suomalaista osaamista Saksaan.